Marlies van Zeben
Vrijwel alles wat ik op beeldend gebied doe ontstaat uit toevallige vondsten en nieuw gemaakte of (terug) gevonden tekeningen, teksten, foto’s, schetsen. Nooit is iets eenduidig. Het is een voortdurend zoeken naar betekenis, vorm, herinnering, door combineren, laag over laag plakken, weer wegnemen, scheuren. Zoeken naar een beeld met zeggingskracht. Hierdoor ontstaan gelaagde voorstellingen. Het ontstaat onder mijn handen, het krijgt al werkend betekenis. De gebruikte technieken zijn divers, maar vrijwel altijd één- en tweedimensionaal.

Ik ben van oorsprong een tekenaar van m.n. portret en model. Daarna ben ik gaan schilderen. Uit nieuwsgierigheid begon ik te onderzoeken of ik mijn tekeningen en schilderijen ook ruimtelijk kan vormgeven. Een inspirerende uitdaging en kruisbestuiving.

Naast het werken in eigen atelier werk ik graag samen met anderen wat uit kan monden in een gezamenlijk project of enkel gericht is op kritisch kijken.

Het lesgeven aan en begeleiden van kinderen en volwassenen is een minstens even belangrijk onderdeel van mijn kunstenaarschap.